Wyszukaj nieruchomość
Chcę
Typ nieruchomości
Powierzchnia w m2
Nr oferty
Cena w złotych


Biuro PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI było założycielem i jest obecnie członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON, które zostało powołane do życia 27 czerwca 2001 roku w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze, skupiające obecnie 20 pośredników w obrocie nieruchomościami z całego województwa lubuskiego.

Zgłoszenie do sprzedaży

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o gospodarce nieruchomościami zgłoszenie przez Klienta oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Klient odwiedzając po raz pierwszy firmę PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI, przy pomocy pośrednika wypełnia formularz zgłoszenia oraz podpisuje umowę pośrednictwa. Istnieje możliwość doradzenia klientowi w kwestii ceny zgłaszanej nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest umowa z prawem wyłączności. Oferta zgłoszona przez klienta w firmie PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI pojawi się po jej opracowaniu w systemie MLS zrzeszającym ponad 500 licencjonowanych biur pośrednictwa z całej Polski.

Dlaczego umowa na wyłączność w firmie PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI?

  • tylko jeden pośrednik odpowiada za losy Państwa nieruchomości,
  • kontaktują się Państwo z pośrednikiem znanym z imienia i nazwiska, który dobrze zna Państwa sytuację,
  • klient ma jednoznacznie określone komu i w jakiej wysokości zapłaci wynagrodzenie – unika się więc ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innych biur i płacenia wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy z innymi pośrednikami,
  • w naszym wspólnym interesie jest przeprowadzenie transakcji jak najszybciej i jak najbezpieczniej,
  • unikają Państwo dzwoniących, anonimowych pośredników, którzy zabierają Państwu sporo czasu,
  • unikają Państwo pielgrzymek przypadkowych klientów,
  • 300 procentowe zainteresowanie pośrednika Państwa nieruchomością (nikt z nas nie chce pracować bez jakiejkolwiek gwarancji wynagrodzenia za wykonywanie czynności, uzyskane za wykonywane czynności wynagrodzenie jest motorem do intensywnej pracy),
  • lepsza reklama (wiedząc, że jako jedyni posiadamy daną ofertę możemy bez obaw przeznaczać wyższe nakłady na reklamę).

Wizja lokalna

W terminie uzgodnionym z klientem spotykamy się na nieruchomości celem fachowego opisania parametrów technicznych i użytkowych, zrobienia zdjęć, nakręcenia filmów video, umieszczenia reklam na obiekcie zgłoszonym do sprzedaży. Jeżeli klient nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości - potrzebnego do sprzedaży - na zlecenie klienta możemy je sporządzić.

Poszukiwanie kupującego

W celu znalezienia potencjalnego chętnego korzystamy z bazy klientów firmy PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI, jak również wspieramy się w swoich działaniach innymi licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Państwa oferta umieszczona zostanie oprócz bazy danych PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI i na stronie www.property.zgora.pl również w innych biurach nieruchomości zrzeszonych w systemie MLS (ponad 500 biur z całej Polski), na gablotach reklamowych, znanych portalach internetowych, ulotkach, folderach. Wysyłamy również oferty do naszych stałych klientów.

Oglądanie nieruchomości

Wizyty z potencjalnymi zainteresowanymi, zarejestrowanymi wcześniej w bazie danych PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI oraz w innych licencjonowanych biurach należących do systemu MLS odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sprzedającymi.

Znalezienie kupca

Klient zainteresowany zakupem nieruchomości składa w PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI swoją ofertę, która zostaje Państwu przekazana celem jej zaakceptowania. W celu przeprowadzenia negocjacji klient ma możliwość skorzystania z naszej pomocy, jak również spotkania się z kupującym w siedzibie naszej firmy. Pomagamy Państwu w przygotowaniu umowy przedwstępnej, sporządzamy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przygotowanie stosownych dokumentów

Po pisemnym zgłoszeniu przez klienta woli nabycia danej nieruchomości i zaakceptowaniu oferty przez sprzedających, zaczynamy gromadzić dokumenty do przeprowadzenia transakcji przez PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI i dostarczamy do wskazanej uprzednio kancelarii notarialnej lub/oraz wybranego przez kupującego banku.

Podpisanie umowy sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości etc.

Po uzgodnieniu terminu podpisania umowy sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości, etc. w formie aktu notarialnego strony spotykają się w wybranej przez siebie kancelarii notarialnej celem dopełnienia formalności związanych ze sprzedażą.

Po sprzedaży ...

Nasza kadra dalej dla Państwa pracuje. Na życzenie klienta sporządzamy protokoły zdawczo-odbiorcze, pomagamy w złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach, pomagamy w "przepisaniu liczników" i zawarciu nowych umów z dostawcami usług przez nowych właścicieli, najemców.
Ostatnia aktualizacja: Po 15.04.24 | 12:43