Wyszukaj nieruchomość
Chcę
Typ nieruchomości
Powierzchnia w m2
Nr oferty
Cena w złotych


Biuro PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI było założycielem i jest obecnie członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON, które zostało powołane do życia 27 czerwca 2001 roku w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze, skupiające obecnie 20 pośredników w obrocie nieruchomościami z całego województwa lubuskiego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy, remontu, oraz budynku, lokalu i mieszkania podlegającemu sprzedaży lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Ponadto każdy budynek użyteczności publicznej powyżej 1000m2 musi mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej i umieszczone w widocznym dla wszystkich miejscu.

PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • nowych budynków, lokali i mieszkań oddawanych do użytkowania oraz do zawiadomienia o zakończeniu budowy, remontu,
  • mieszkań, lokali i budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu,
  • budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.


Kliencie, nie czekaj na ostatnią chwilę. Ten dokument ważny jest przez 10 lat.Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej

Ostatnia aktualizacja: Po 15.04.24 | 12:43