Wyszukaj nieruchomość
Chcę
Typ nieruchomości
Powierzchnia w m2
Nr oferty
Cena w złotych


Biuro PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI było założycielem i jest obecnie członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON, które zostało powołane do życia 27 czerwca 2001 roku w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze, skupiające obecnie 20 pośredników w obrocie nieruchomościami z całego województwa lubuskiego.

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej

Najprostszym dla Państwa sposobem zgłoszenia swojej oferty jest osobisty kontakt z naszym biurem na ulicy Kupieckiej 43 w Zielonej Górze (kliknij, aby zobaczyć mapę) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących danego obiektu (projektów, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, itd.), dla którego będzie wykonywane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Istnieje również możliwość przesłania nam informacji o nieruchomości dla której będzie wykonywane świadectwo charakterystyki energetycznej za pośrednictwem poniższego formularza. Pozwoli nam to na podstawowe zapoznanie się z nieruchomością i informacjami, którą są potrzebne do wykonania świadectwa. Po wysłaniu formularza zgłoszenia wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej skontaktujemy się z Państwem jak to będzie możliwe najszybciej.
Jestem zainteresowany/a wystawieniem Świadectwa Energetycznego (uprzejmie prosimy o staranne i rzetelne wypełnienie formularza):
 
Zgłaszający
 • Zgłaszający:
 • Telefon kontaktowy:
 • Adres e-mail:
Charakterystyka nieruchomości
 • Rodzaj obiektu:
mieszkanie
dom jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi oraz wydzielonymi częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennym zapotrzebowaniu na energię
budynek niemieszkalny
część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową
 • Powierzchnia użytkowa [m2]:
 • Powierzchnia ogrzewana [m2]:
 • Kubatura obiektu [m3]:
 • Orientacyjny rok budowy obiektu (rozbudowy, nadbudowy):
 • Czy jest pełna dokumentacja budowlana, projekt budynku:
tak
nie
 • Czy budynek jest podpiwniczony:
tak
nie
 • Czy w budynku jest instalacja chłodząca (klimatyzacja):
tak
nie
 • Jaki rodzaj instalacji centralnego ogrzewania zastosowano w budynku:
 • Czy budynek posiada wspólną instalację grzewczą dla wielu lokali:
tak
nie
 • Czy jest dziennik budowy:
tak
nie
 • Czy jest książka obiektu:
tak
nie
 • Liczba mieszkańców w obiekcie:
 • Liczba kondygnacji naziemnych:
 • Liczba kondygnacji podziemnych:
 • Uwagi:
Adres nieruchomości
 • Miejscowość:
 • Ulica:
 • Nr domu:
 • Nr lokalu:
Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wystawienia świadectwa energetycznego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Ostatnia aktualizacja: Po 15.04.24 | 12:43