Wyszukaj nieruchomość
Chcę
Typ nieruchomości
Powierzchnia w m2
Nr oferty
Cena w złotych


Biuro PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI było założycielem i jest obecnie członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON, które zostało powołane do życia 27 czerwca 2001 roku w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze, skupiające obecnie 20 pośredników w obrocie nieruchomościami z całego województwa lubuskiego.

Zgłoszenie do wynajmu

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o gospodarce nieruchomościami zgłoszenie przez Klienta oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Klient odwiedzając po raz pierwszy firmę PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI, przy pomocy pośrednika wypełnia formularz zgłoszenia oraz podpisuje umowę pośrednictwa. Istnieje możliwość doradzenia klientowi w kwestii ceny wynajmu zgłaszanej nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest umowa z prawem wyłączności. Oferta zgłoszona przez klienta w firmie PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI pojawi się po jej opracowaniu w systemie MLS zrzeszającym ponad 500 licencjonowanych biur pośrednictwa z całej Polski.

Dlaczego umowa na wyłączność w firmie PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI?

  • tylko jeden pośrednik odpowiada za losy Państwa nieruchomości,
  • kontaktują się Państwo z pośrednikiem znanym z imienia i nazwiska, który dobrze zna Państwa sytuację,
  • klient ma jednoznacznie określone komu i w jakiej wysokości zapłaci wynagrodzenie - unika więc ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innych biur lub płacenia wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy z innymi pośrednikami,
  • w naszym wspólnym interesie jest przeprowadzenie transakcji jak najszybciej i jak najbezpieczniej,
  • unikają Państwo dzwoniących, anonimowych pośredników, którzy zabierają Państwu sporo czasu,
  • unikają Państwo pielgrzymek przypadkowych klientów,
  • 300 procentowe zainteresowanie pośrednika Państwa nieruchomością (nikt z nas nie chce pracować bez jakiejkolwiek gwarancji wynagrodzenia za wykonywanie czynności, uzyskane z wynajmu wynagrodzenie jest motorem do intensywnej pracy),
  • lepsza reklama (wiedząc, że jako jedyni posiadamy daną ofertę możemy bez obaw przeznaczać wyższe nakłady na reklamę),
  • usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wizja lokalna

W terminie uzgodnionym z klientem spotykamy się na nieruchomości celem fachowego opisania parametrów technicznych i użytkowych, zrobienia zdjęć, nakręcenia filmów, umieszczenia reklam na obiekcie zgłoszonym do wynajęcia. Dodatkowo na zlecenie klienta wykonujemy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Poszukiwanie najemcy

W celu znalezienia potencjalnego chętnego korzystamy z bazy klientów firmy PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI, jak również wspieramy się w swoich działaniach innymi licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Państwa oferta umieszczona zostanie oprócz bazy danych PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI i na stronie www.property.zgora.pl również w innych biurach nieruchomości zrzeszonych w systemie MLS (ponad 500 biur z całej Polski), w gablotach reklamowych, znanych portalach internetowych, ulotkach, folderach. Wysyłamy również oferty do naszych stałych klientów.

Oglądanie nieruchomości

Wizyty z potencjalnymi najemcami, zarejestrowanymi wcześniej w bazie danych PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI oraz w innych licencjonowanych biurach należących do systemu MLS odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wynajmującym.

Jest chętny na najem nieruchomości

Klient zainteresowany wynajęciem nieruchomości składa pisemnie w PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI swą propozycję cenową, która zostaje Państwu przekazana celem jej zaakceptowania. W celu przeprowadzenia negocjacji klient ma możliwość skorzystania z naszej pomocy, jak również spotkania się z wynajmujacym w siedzibie naszej firmy. Pomagamy Państwu w przygotowaniu umowy najmu oraz sporządzamy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Po podpisaniu umowy najmu...

Nasza kadra dalej dla Państwa pracuje. Na życzenie klienta sporządzamy protokoły zdawczo-odbiorcze, pomagamy w złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach, ubezpieczamy nieruchomość, pomagamy przy „przepisaniu liczników” i zawarcia nowych, stosownych umów z dostawcami mediów.
Ostatnia aktualizacja: Cz 17.09.20 | 11:35